Než vycestujete se psem

  • Cestování v rámci ČR
  • Cestování v rámci EU
  • Cestování do třetích zemí
  • Bezpečnost při jízdě
  • Výběr destinace
  • Na co si dát pozor
  • Cestovní výbava
  • Jak zchladit psa
  • Další postřehy

Cestování v rámci ČR
Nad cestováním v rámci ČR většinou nijak zvlášť nepřemýšlíme. Vezmeme očkovací průkaz nebo pas psa, zkontrolujeme platné očkování a jedeme.
V případě běžné rekreace, nebo víkendového pobytu, pravděpodobně vám psí doklad nikdo kontrolovat nebude. Alespoň my jsme se s tím nesetkali. V kempu vždy psy hlásíme, ale jejich doklady nikdo vidět nechce. 
Na psích akcích (zkoušky, závody) pořadatel pas kontroluje a současně ověřuje platnost očkování proti vzteklině. V případě, že skládáte zkoušky, některé kluby kontroluji tetování/čip, ten musí souhlasit s ověřeným zápisem ve Výkonnostní knížce a s pasem zvířete.

Cestování v rámci EU 
1) Mikročip
– Pes musí být označen mikročipem splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení. (ISO 11784 , 11785). Tetování je uznáváno, pokud bylo provedeno před 3.červencem 2011 a je čitelné.  Označení zvířete musí být provedeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.
2) Pas zvířete v zájmovém chovu – Pas je jednotný doklad platný ve všech státech EU. Každý pas je označen kódem země a pořadovým číslem, přiděleným státní veterinární správou.
3) Očkování proti vzteklině  – se považuje za platné 21. den po první vakcinaci. Pokud je pes přeočkován během doby platnosti předcházejícího očkování, pak je platné ode dne přeočkování.
Některé země EU
4) ošetření proti echinokokům (odčervení) – musí být provedeno veterinářem a vyznačeno v pase zvířete. V pase musí být uvedeno, datum, hodina, název přípravku a výrobce a podpis veterináře. (např. Norsko, Velká Británie, Irsko, Finsko, Malta). Účinou látkou použitého přípravku musí být praziquantel.
Vyjímky
Členské státy mohou udělit vyjímku z povinného očkování proti vzteklině pro mláďata stáří 3 měsíců za předpokladu, že nepřišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá. 

Další ošetření proti parazitům – doporučené
Klíšťata, blechy a pod. Pokud cestujete do jižních krajin doporučuje se ošetřit psa proti srdečním červům – dirofilarie – (Stronghold nebo Advocate spot). 

Cestování do třetích zemí
1) Identifikace zvížete (Mikročip)
2) Očkování proti vzteklině
3) Evropský pas (Pas zvířete v zájmovém chovu)
Při cestování mimo EU doporučuji, abyste si zjistili podmínky pro určitou zemi na Státní veterinární správě, případně příslušné ambasádě. 

Obecně :
– Pokud Vás bude kontrolovat celní nebo veterinární orgán příslušné země a zjistí, že zvíře nesplňuje obecné požadavky, může se stát, že zvíře umístí do karantény.
Maximální počet zvířat, které mohou cestovat s oprávněnou osobou je 5 ks
-Některé země  např. Norsko, požadují při vstupu kontrolu celním úřadem tzn., že musíte zastavit na hraničním přechodu a předložit celní správě dokumenty ke kontrole.

Změna od 1.1.2020
Vzhledem k tomu, že očkování proti vzteklině bude vázáno na mikročip zvířete, platí povinnost, že každé zvíře, a to nejen při vycestováni, musí být opatřeno mikročipem.

Bezpečnost při jízdě
Vzhledem k tomu, že web se týká cestování obytným autem, nebudu se zde zaměřovat na způsob cestování osobním autem, nebo jinými prostředky.
Předpisy praví, že pes by měl být zajištěn tak, aby neohrožoval posádku auta a nebyla ohrožena jeho bezpečnost. Zatím jsem nikde nenašla, jaké zajištění by to mělo být.  Výrobci přichází na trh s velkou nabídkou a každý si musí najít to, co je podle jeho svědomí nejlepší možnou variantou. 
V obybném autě jsme limitováni prostorem a tolik možností není. Lepší na zajištění psa nám vyšla obytka s alkovnou, kde se dál jednoduše oddělit prostor obytný od kabiny.
V polointegrované  obytce nám do dalo hodně přemyšlení. Jeden pes by byl bez problému, dva středně velcí už nám „zavařili mozek“. Přece jenom v té bezpečnosti jde také o pohodlí obou psů.
Naše řešení je nakonec síť na mírů. Síť je vyrobena  ze stejného materiálu, jako je záchytná síť od spouštěcí postele. Síť rozděluje kabinu a obytku. Zip  umístění v prostřední části spolujezdci umožňuje, v případě nutnosti, průchod za jízdy do obytného prostoru. Podlahová plocha není velká a tak nepřichází v úvahu umístění klecí. Jedinou možností je uchyt do bezpečnostních pásů v případě nutnosti. 

Výběr destinace
Musíte se smířit s tím, že v některých kempech nejsou psi ani jiná zvířata akceptována. Jinde pes sice do kempu může, ale nesmí do restaurace, nesmí se tam koupat a mohou existovat i další omezení pohybu psů. Z tohoto důvodu je vhodné si potřebné informace zjistit před odjezdem.
Pokud cestujete k moři, na většinu pláží psi nesmí. Ke koupání psů slouží tzv. psí pláže s plným servisem. Případně volné pláze, když tam není vyznačený zákaz.  Jestliže volíté volnou pláž, nezapomeňte, že třeba Vaši sousedi zrovna psy nemusí. Buďte ohleduplní. 

Na co si dát pozor
 – Na jih Evropy je vhodné cestovat mimo sezónu. Volte okrajové měsíce.
–  
Zajistěte psovi dostatek vody a pohybu během cesty.
–  Ohlídejte si svého psa, ať nepije slanou vodu, výsledek není voňavý a může být pro psa i nebezpečný.
– Nezapomeňte, že pes snáší horko hůře, než člověk. Přizpůsobte své aktivity jeho možnostem.

Cestovní výbava
Vždy záleží na jak dlouho a kam jedete.
Jistě nikdo nezapomene žrádlo, pamlky, mísky, láhev na vodu, obojek, vodítko, košík a další nezbytné věci.
Neměli bychom ale opomenout lékárničku se základní výbavou. 
Něco proti prujmu, alergii, oční vodu, gazu, obinadlo, pinzetu na klíšťata, případně léky, které pes bere pravidelně.
Nezbytnou věcí je : pelech, deka, psí ručník a hračky. Případně plovací vesta.
Nezapomeňte sáčky na psí bobky.  

 

Jak zchladit psa
Ideální je, aby se pes nepřehřál.
Pokud se už tak stane, vyvarujte se šokovému chlazení. Ochlazujte tlapy, břicho, třísla a hlavu vlažnou vodou. Je důležité, aby k ochlazování docházelo pozvolna.
Nezapomeňte, že Váš pes Vám bude vděčný, pokud pro něj najdete stinné vzdušné místo. Přísun pitné vody, v dostatečném množství, je základem. Pokud Váš pes málo pije, zkuste slabý masový vývar.

Další postřehy
Vetšina kempů uvádí, že pes musí být držen na vodítku a některé uvádí i délku vodítka 1,5m max.. Zatímco v ČR toto pravidlo mnozí nerespektují a nic se neděje. V zahraničí Vám to může prodražit dovolenou.
Pes se může pohybovat bez vodítka pouze na vyhrazených místech. A díky vysokým pokutám, to většina lidí respektuje. 
Není vyjímkou, že některé země mění velmi rychle pravidla o pohybu psů.  Některé kempy Vás neubytují, pokud vlastníte bojové plemeno psa.  Některé kempy mají limit maximální počet psů na karavanové stání 3 psy.
Variací bude asi hodně. 

 Šťastnou cestu 🙂 

Pozn.
Tyto stránky jsou soukromé a slouží jako základní informace. Přesné a aktuální info pro jednotlivé země si ověřte  před vycestováním na Státní veterinární správě www.svscr.cz nebo na příslušném zastupitelském úřadě.