Než vycestujete se psem

český strakatý pes
  1. Cestování v rámci ČR
  2. Cestování v rámci EU
  3. Cestování do třetích zem
  4. Zabezpečení psa během jízdy v autě
  5. Výběr destinace
  6. Na co si dát pozor
  7. Cestovní výbava
  8. Jak zchladit psa
  9. Další postřehy

Cestování v rámci ČR
Nad cestováním v rámci ČR většinou nijak zvlášť nepřemýšlíme. Vezmeme  pas psa, zkontrolujeme platné očkování a jedeme.
V případě běžné rekreace, nebo víkendového pobytu, pravděpodobně vám psí doklad nikdo kontrolovat nebude. Alespoň my jsme se s tím nesetkali. V kempu vždy psy hlásíme, ale jejich doklady nikdo vidět nechce. 
Na psích akcích (zkoušky, závody) pořadatel pas kontroluje a současně ověřuje platnost očkování proti vzteklině. V případě, že skládáte zkoušky,  kluby kontroluji tetování/čip, ten musí souhlasit s ověřeným zápisem ve Výkonnostní knížce a s pasem zvířete.

Cestování v rámci EU 
1) Mikročip
– Pes musí být označen mikročipem splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení. (ISO 11784 , 11785). Tetování je uznáváno, pokud bylo provedeno před 3.červencem 2011 a je čitelné.  Označení zvířete musí být provedeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.
2) Pas zvířete v zájmovém chovu – Pas je jednotný doklad platný ve všech státech EU. Každý pas je označen kódem země a pořadovým číslem, přiděleným státní veterinární správou.
3) Očkování proti vzteklině  – se považuje za platné 21. den po první vakcinaci. Pokud je pes přeočkován během doby platnosti předcházejícího očkování, pak je platné ode dne přeočkování.
Některé země EU vyžadují
4) ošetření proti echinokokům (odčervení) – musí být provedeno veterinářem a vyznačeno v pase zvířete. V pase musí být uvedeno, datum, hodina, název přípravku a výrobce a podpis veterináře. (např. Irsko, Finsko, Malta) a musí být provedeno ve lhůtě 120-24 hod před vstupem na území těchto států. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel.
Vyjímky
Členské státy mohou udělit vyjímku z povinného očkování proti vzteklině pro mláďata stáří 3 měsíců za předpokladu, že nepřišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.  

Další ošetření proti parazitům – doporučené
Klíšťata, blechy
a pod. Pokud cestujete do jižních krajin doporučuje se ošetřit psa proti srdečním červům – dirofilarie – (např.Stronghold nebo Advocate spot).  Proti srdečním červům lze podat i tabletu např. Credelio plus, Nexgard spektra.
(pozn. srdeční červivost, která donedávna byla problémem v krajinách s tropickým a subtropickým podnebím, doputovala i do našich  klimatických podmínek)
O použití vhodného přípravku pro vašeho psa se vždy poraďte s vaším veterinářem. Pokud podáte přípravek proti srdečním červům, neznamená to, že je pes automaticky chráněn před dalšími parazity. Zatím jsem se setkala s tím, že je vždy nutné nakombinovat dva přípravky a ty podat s rozmezím alespoň 10 dnů.

Cestování do třetích zemí
1) Identifikace zvířete (Mikročip)
2) Očkování proti vzteklině
3) Evropský pas (Pas zvířete v zájmovém chovu)
Při cestování mimo EU doporučuji, abyste si zjistili podmínky pro určitou zemi na Státní veterinární správě, případně příslušné ambasádě. 

Obecně :
– Pokud Vás bude kontrolovat celní nebo veterinární orgán příslušné země a zjistí, že zvíře nesplňuje obecné požadavky, může se stát, že zvíře umístí do karantény.
Maximální počet zvířat, které mohou cestovat s oprávněnou osobou je 5 ks

Od 1.1.2020
Očkování proti vzteklině je vázáno na mikročip zvířete, platí povinnost, že každé zvíře, a to nejen při vycestováni, musí být opatřeno mikročipem.
Od 1.1.2021 Brexit  a tím se mění cestování zvířat v zájmovém chovu do a z Velké Británie. 
  

Zpět :
Úvod
Zabezpečení psa v autě
Výběr destinace
Cestovní výbava, lékárnička

Pozn.
Tyto stránky jsou soukromé a slouží jako základní informace. Přesné a aktuální info pro jednotlivé země si ověřte,  před vycestováním, na Státní veterinární správě www.svscr.cz nebo na příslušném zastupitelském úřadě.