Než vycestujete se psem

český strakatý pes
  1. Cestování v rámci ČR
  2. Cestování v rámci EU
  3. Cestování do třetích zem
  4. Zabezpečení psa během jízdy v autě
  5. Výběr destinace
  6. Na co si dát pozor
  7. Cestovní výbava
  8. Jak zchladit psa
  9. Další postřehy

Cestování v rámci ČR
Nad cestováním v rámci ČR většinou nijak zvlášť nepřemýšlíme. Vezmeme  pas psa, zkontrolujeme platné očkování a jedeme.
V případě běžné rekreace, nebo víkendového pobytu, pravděpodobně vám psí doklad nikdo kontrolovat nebude. Alespoň my jsme se s tím nesetkali. V kempu vždy psy hlásíme, ale jejich doklady nikdo vidět nechce. 
Na psích akcích (zkoušky, závody) pořadatel pas kontroluje a současně ověřuje platnost očkování proti vzteklině. V případě, že skládáte zkoušky,  kluby kontroluji tetování/čip, ten musí souhlasit s ověřeným zápisem ve Výkonnostní knížce a s pasem zvířete.

Cestování v rámci EU 

Cestování se psem v rámci EU vyžaduje dodržení určitých pravidel a předpisů. 
1) Mikročip
– Pes musí být označen mikročipem splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení. (ISO 11784 , 11785). Označení zvířete musí být provedeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.
2) Pas zvířete v zájmovém chovu – Pas je jednotný doklad platný ve všech státech EU. Každý pas je označen kódem země a pořadovým číslem, přiděleným státní veterinární správou.
3) Očkování proti vzteklině  – se považuje za platné 21. den po první vakcinaci. Pokud je pes přeočkován během doby platnosti předcházejícího očkování, pak je platné ode dne přeočkování.
Některé země EU vyžadují
4) ošetření proti echinokokům (odčervení) – musí být provedeno veterinářem a vyznačeno v pase zvířete.  Tyto požadavky se mohou lišit, takže je důležité si ověřit specifické požadavky země, do které  cestujete.
Vyjímky
Členské státy mohou udělit vyjímku z povinného očkování proti vzteklině pro mláďata stáří 3 měsíců za předpokladu, že nepřišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.  

Je důležité vždy před plánovanou cestou ověřit nejaktuálnější pravidla a požadavky, protože se časem mohou měnit

Další ošetření proti parazitům – doporučené
Klíšťata, blechy
a pod. Pokud cestujete do jižních krajin doporučuje se ošetřit psa proti srdečním červům – dirofilarie – (např.Stronghold nebo Advocate spot).  Proti srdečním červům lze podat i tabletu např. Credelio plus, Nexgard spektra.
(pozn. srdeční červivost, která donedávna byla problémem v krajinách s tropickým a subtropickým podnebím, doputovala i do našich  klimatických podmínek)
O použití vhodného přípravku pro vašeho psa se vždy poraďte s vaším veterinářem. Pokud podáte přípravek proti srdečním červům, neznamená to, že je pes automaticky chráněn před dalšími parazity. Zatím jsem se setkala s tím, že je vždy nutné nakombinovat dva přípravky a ty podat s rozmezím alespoň 10 dnů.

Cestování do třetích zemí
Je potřeba si předem zjistit pravidla a požadavky dané země pro vstup. Tyto informace obvykle najdete na stránkách institucí dané země.
Obecně :
1) Identifikace zvířete (Mikročip)
2) Očkování proti vzteklině
3) Evropský pas (Pas zvířete v zájmovém chovu)
Při cestování mimo EU doporučuji, abyste si zjistili podmínky pro určitou zemi na Státní veterinární správě, případně příslušné ambasádě. 
4) Prevence parazitů
5) Karanténa 
– Pokud Vás bude kontrolovat celní nebo veterinární orgán příslušné země a zjistí, že zvíře nesplňuje obecné požadavky, může se stát, že zvíře umístí do karantény.
Maximální počet zvířat, které mohou cestovat s oprávněnou osobou je 5 ks 

Zpět :
Úvod
Zabezpečení psa v autě
Výběr destinace
Cestovní výbava, lékárnička

Pozn.
Tyto stránky jsou soukromé a slouží jako základní informace. Přesné a aktuální info pro jednotlivé země si ověřte,  před vycestováním, na Státní veterinární správě www.svscr.cz nebo na příslušném zastupitelském úřadě.